Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Ook de Stichting Oud Loosduinen komt onder deze regeling te vallen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Via bijgaande link kunt u lezen wat dit betekend,   “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.