Colofon

Loosduins Museum
Margaretha van Hennebergweg 2A
2552BA Loosduinen
T 070 – 397 33 42
E loosduinsmuseum@ziggo.nl

Fotografie: Koos Outshoorn, Rob van Kan, EvO, Muriel Hooft
Content: Loosduins Museum, Stichting Oud Loosduinen, Piet Brak
Technische realisatie: Doser Design
Design: EVO Design
Copywriting, communicatie: HooftZakelijk Communicatie

Disclaimer
Het Loosduins Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Museum, de Stichting Oud Loosduinen, noch de vrijwilligers, noch de betrokken toeleveranciers van informatie zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Het Loosduins Museum noch de Stichting Oud Loosduinen is verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Museum gelieerd is aan de betreffende organisatie, noch dat het Museum de inhoud van de betreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan. Het Loosduins Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Museum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u het Museum daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Loosduins Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met het Loosduins Museum.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Loosduins Museum u van tijd tot tijd informeert over activiteiten. Uiteraard kunt u altijd aangeven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team