2011: 50 Jaar postzegelvereniging Vredestein

Van 11 juni 2011 t/m 17 september keken we terug op ’50 jaar Postzegelvereniging Vredestein’.

Deze tentoonstelling gaf een overzicht van de vele mogelijkheden die er zijn om de postzegelhobby te beoefenen, naast postzegels werden ook poststukken getoond zoals bedrijfsenveloppen van Vredestein. Hoewel de tentoonstelling over de 50 jarige postzegelvereniging ging, werden ook andere personeelsafdelingen op deze tentoonstelling belicht, zo waren b.v. het vaandel van de Toneel en Muziekvereniging en de helm en de brandspuit van de bedrijfsbrandweer te bewonderen. Verder waren er artikelen te zien welke op één van de afdelingen van de fabriek vervaardigd zijn.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd een velletje met 10 zegels met een speciale Vredestein postzegel met de frankeerwaarde “1” voor brieven t/m 20 gram uitgegeven.

Op de bovenverdieping van het museum waren foto’s van diverse jubilarissen bij Vredestein te zien en was er een leestafel met diverse boekwerken met personeelsgegevens van o.a. indiensttredingen, jubilea, aankondigingen van huwelijken en geboortes.

Op zaterdagmiddag 11 juni 2011 vond de opening plaats. Om 15.30 uur opende de voorzitter van de jubileumcommissie, de heer Eldert Bakker, de tentoonstelling door een speech te houden waarin hij memoreerde dat 50 jaar geleden deze postzegelvereniging was opgericht als één van de verenigingen voor personeelsleden van de rubberfabriek Vredestein. Daaraan lag ten grondslag dat Vredestein veel correspondentie voerde met buitenlandse firma’s en daardoor vaak poststukken met mooie postzegels binnenkreeg.

Een van de personeelsleden bij de administratie, de heer Cees Heemskerk, kwam op het idee de postzegels te gaan verzamelen.
Zo ontstond een club die geïnteresseerd raakte in filatelie en de postzegelvereniging kwam tot stand met Cees Heemskerk als voorzitter en deze functie bekleed hij dit jaar na 50 jaar nog steeds.

vredestein open

Als openingshandeling werd door wethouder Marnix Norder de raamaffiche onthuld die tijdelijk bedekt was met een voorbeeld van de Vredesteinpostzegel.

lintje vredestein

In zijn hoedanigheid als waarnemend burgemeester (daarom droeg hij de ambtsketen) kon wethouder Marnix Norder mededelen dat het Hare Majesteit had behaagd om de heer Cees Heemskerk te mogen benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau voor zijn verdienste als 50 jaar voorzitter van de postzegelvereniging Vredestein en zijn inzet voor het kerkkoor. Door zijn inzet kwam de postzegelvereniging tot stand en deze had in haar hoogtijdagen zeker 80 leden. Momenteel, terwijl Vredestein in de jaren ’70 van de vorige eeuw vanuit Loosduinen naar Renkum vertrokken is, zijn er nog zeker 40 filatelisten die bijeenkomen om hun hobby, het verzamelen van postzegels, uit te oefenen. Cees Heemskerk is nog steeds de drijvende kracht achter de postzegelvereniging.

leestafel vredestein

Op de bovenverdieping was een leestafel aanwezig waarop een aantal boekwerken lagen met gegevens van medewerkers van Vredestein.

jubilarissen vredestein

Op de bovenverdieping waren aan beide zijden foto’s te zien van een groot aantal jubilarissen.

directeuren vredestein

De drie directeuren van Vredestein.

postzegels vredestein

Één van de panelen met postzegels waarop getoond werd waarom het verzamelen van postzegels interessant is.

vitrine vredestein

Een aantal foto’s en het vaandel van de muziek- en toneel vereniging.

postzegel open vredestein