2011: 75 jaar S.V. Loosduinen

Van zaterdag 8 oktober 2011 t/m zondag 5 februari 2012 presenteerden we een tentoonstelling over 75 jaar S.V. Loosduinen.

qr-codeNaast foto’s wsv loosduinen logoaren veel attributen te bewonderen die een goed beeld gaven van de historie van de voetbal vereniging S.V. Loosduinen. Deze tentoonstelling was niet alleen interessant voor ouderen maar ook zeker interessant voor de jongeren, want de tentoonstelling was door de aanwezigheid van DigiPeentjes ook interactief te beleven. Met  behulp van een smartphone waren door deze DigiPeentjes (of QR-codes, waarvan hieronder een voorbeeld te zien is) internet pagina’s met bewegende beelden op te roepen.
Een QR-code (een tweedimensionale streepjescode) kan door een smartphone, een vooral bij jongeren populaire mobiele telefoon, worden ingelezen, waarna een internetverbinding tot stand wordt gebracht met aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
De internetkosten voor deze interactieve aanvulling waren uiteraard voor rekening van de gebruikers van de smartphone.

svloosduinenboekTer gelegenheid van het 75 jarig bestaan is een herdenkingsboek uitgegeven waarvan de inhoud is samengesteld door Wilco Eckhardt en Riekelt Thierrij. Dit boek waarin uiteraard ook de historie wordt belicht is een goede aanvulling op het jubileumboek van 25 jaar geleden wat toen geschreven is door onze vrijwilliger Piet Brak, erelid van de S.V. Loosduinen.

Het nieuwe boek was gedurende de tentoonstelling ook bij de balie van het museum verkrijgbaar voor de normale prijs van € 15,00 (men steunde daar het museum extra mee, want de S.V. Loosduinen gaf voor elk door het museum verkocht exemplaar een kleine geldelijke vergoeding ter ondersteuning van het werk om het Loosduinse erfgoed te kunnen behouden).

Op de bovenverdieping waren veel elftalfoto’s en foto’s van spelmomenten te zien, was een leestafel met diverse boekwerkjes ingericht en werden in het filmzaaltje filmbeelden van de S.V. Loosduinen vertoond.
Tentoonstellingsopening

Op zaterdagmiddag 8 oktober 2011 vond de opening plaats van de tentoonstelling. Om 12.00 uur waren wethouder Karsten Klein (de wethouder voor Jeugd, Welzijn en Sport, alsmede ook de stadsdeelwethouder van Loosduinen), bestuursleden, ereleden en leden van verdienste van de S.V. Loosduinen en vrijwilligers van het Loosduins Museum, op het Jan van der Gaardenplein voor de Korenschuur bijeen voor de opening.

De voorzitter van de Stichting Oud Loosduinen, Corrie Hoekstra-van Vuurde, heette alle aanwezig van harte welkom, waarna zij de microfoon overhandigde aan de vice-voorzitter van S.V. Loosduinen, Leo Hartman. Hij vertelde iets over de geschiedenis van de vereniging en de activiteiten die op dit moment naast het voetballen op het complex plaats vinden zoals, Nordic-Walking, Buitenschoolse opvang en softbal door de Losdun Lakers. Karsten Klein verrichtte na zijn toespraak de openingshandeling.

tentoonstelling sv loosduinen open

Als openingshandeling werd door wethouder Karsten Klein een speciaal voor deze gelegenheid opgehangen poster “afgetrapt” om toegang tot het museum te verkrijgen.

sv loosduinen leo hartman

Vice-voorzitter S.V. Loosduinen, Leo Hartman tijdens de openingsspeech.

sv loosduinen karsten klein

Karsten Klein luistert aandachtig naar de openingswoorden. Links staat Miodrag Nicolic, rechts staat Riekelt Thierrij.

sv loosduinen digipeentje

Wilco Eckhardt demonstreert de werking van het “DigiPeentje” op zijn smartphone.

sv loosduinen uitleg

Karsten Klein op de bovenverdieping in gesprek met v.l.n.r. Leo Hartman, Henk Hartman (met kalot) en op de rug gezien Adrie Hartman.

sv loosduinen fevowest

De beker die SV Loosduinen Onder 23 heeft gewonnen in het FEVO West toernooi in 2002-2003 en het KNVB kampioensdiploma 1960-1961.

sv loosduinen hetkrat

Kampioensbeker Loosduinen 8, seizoen 2007-2008. Dit elftal staat bekent als “Het Krat” en diverse foto’s aan de muur.

sv loosduinen jubilea

Foto’s genomen bij de diverse jubilea van de vereniging In het midden is een “DigiPeentje” zichtbaar (QR-code voor smartphones),

sv loosduinen loosduins museum Wootton Basset

Links foto’s van het onderhoud op oude en nieuwe terrein, rechts de vitrine met foto’s van de engelse vereniging Wootton Basset Town FC.

sv loosduinen familie

Foto’s van familietoernooien en vaantjes van jeugdtoernooien, maar ook diverse spelerspassen door de jaren heen.

sv loosduinen overzicht