2012: Kraayenstein, van tuinbouwgebied tot stadswijk

Van 25 februari 2012 t/m 8 september 2012: ‘Kraayenstein, van tuinbouwgebied tot stadswijk’.

‘Van warenhuis naar woonhuis’ en ‘Van Polderlaan naar Kraayensteinlaan’, dat is in een nutshell wat onze expositie u uitgebreid liet zien.
Het is een misverstand te menen dat de locatie van de woonwijk Kraayenstein dezelfde zou zijn als van de vroegere buitenplaats Kraayenstein. De laatstgenoemde is in geen velden of wegen meer terug te vinden op de huidige sportvelden van de voetbalvereniging G.D.A. en hockeyclub H.D.S. De woonwijk Kraayenstein zelf -en onder die naam destijds door het gemeentebestuur ten doop gehouden- ligt met de vroegere buitenplaats Kraayenstein in het zogenoemde Zwarte Poldertje. Die Zwarte Polder was sinds 1900 een groot tuinbouwgebied.

Het Huis Kraayenstein zelf wordt reeds in de 17e eeuw genoemd als ‘een extra schoone welgeleegen en aangename Buitenplaats”.  In 1845 was jhr. Daniel Hooft Jacobsz. eigenaar en omstreeks 1860 vestigde zich aldaar de bekende Loosduinse adellijke familie Van der Goes. Uiteindelijk werd het bijna 60 ha grote buitengoed rond 1900 in gedeelten verkocht en, zoals reeds gesteld, als tuinbouwgrond ingericht.
Drie tuinderswoningen aan de Monsterseweg, herinneren nog aan die tijd met als bewoners de families Van der Gaag en Van Beveren. De eerste woning ligt schuin tegenover het bruggetje naar Ockenburgh, de derde op de hoek van de Monsterseweg en de Madesteinweg.

Op de bovenverdieping waren veel foto’s te zien, was een leestafel met diverse boekwerkjes ingericht en werden in het filmzaaltje filmbeelden vertoond waarbij Kraayenstein centraal stond. Ook was op de bovenverdieping de permanente opstelling van Loosduinse gebruiksvoorwerpen en tuindergereedschappen te zien.

kraayenstein Loosduins Museum

Een overzicht van het “rusthuis” aan het einde van de kerklaan tot aan het moderne Zorgknooppunt.

kraayenstein 7 Loosduins Museum

De Abdijkerk in het verleden vastgelegd en wat foto’s van de laatste restauratie

kraayenstein 6 Loosduins Museum

Foto’s van molen “De Korenaer” met in het midden de uitleg van diverse versieringen van de wieken.

kraayenstein 5 Loosduins Museum

Een overzicht van hoe de woonwijk Kraayenstein er vroeger uit zag.

kraayenstein 4 Loosduins Museum

In het midden van de vitrine hangt de kaart uit 1965, waarop alle tuinders vermeld staan die toen “uitgekocht”moesten worden.

kraayenstein 3 loosduins museum

Op de bovenverdieping draaide in de filmzaal een film met diverse onderwerpen, maar ook op de leestafel is een interessante film te zien.

kraayenstein 2

Overzicht van de bezoekers voor de opening met links op de voorgrond de stadsdeeldirecteur Harry Bovenlander.

kraayensteinopen

Als openingshandeling werd door Willem Post de, speciaal voor deze gelegenheid opgehangen, Loosduinse vlag voor de grote vitrine verwijderd. In de vitrine was een kaart met alle tuinderijen die in 1965 door de gemeente “uitgekocht” moesten worden om de woonwijk Kraayenstein te kunnen realiseren. Met behulp van deze kaart konden bewoners van Kraayenstein zien op de grond van welke tuinder hun woning is gebouwd.

 

 

 

 

 
kraayenstein 1