2012: Landgoed Ockenburg door de jaren heen

Van zaterdag 29 september 2012 t/m zaterdag 30 maart 2013 waren de deuren van het museum geopend voor een tentoonstelling “Het landgoed Ockenburgh door de jaren heen.

[Het landgoed Ockenburgh door de jaren heen][Het landgoed Ockenburgh door de jaren heen]Uitgaande van het jaarthema 2012 ’Historische Buitenplaatsen’ besteedden we aandacht aan de buitenplaats Ockenburgh: vanaf de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd tot aan de plannen om deze buitenplaats Ockenburgh tot een hotel te verbouwen.

De tentoonstelling belichtte uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld de vele archeologische vondsten in het duingebied (waar nu de camping is en in beschermd natuurgebied Solleveld – ook behorende tot landgoed Ockenburgh) die bij opgravingen zijn gevonden door de Archeologische dienst van Den Haag. Ook was er informatie over resten van een Romeinse nederzetting. Het gebied is aangemeld bij de Europese Commissie en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

Het landgoed werd in 1648 aangekocht en de arts Jacob Westerbaen bouwde er zijn villa. De ontwikkeling van het gebied rondom huize Ockenburgh toont dat de drassige veengrond werd verstevigd met afgegraven duinzand. Hierdoor ontstond vruchtbare grond voor veeteelt en een kruiden/moestuin. Naast de familie Westerbaen  is bekend welke families er in de loop der jaren hebben gewoond totdat villa en park in 1931 in bezit kwamen van de gemeente Den Haag.

Waar nu de sportvelden van Ockenburgh zijn, werd in 1938 een hulpvliegveld ingericht. In de tweede wereldoorlog maakten de Duitsers gebruik van de villa en na 1945 werd het huis een jeugdherberg. De gemeente heeft de ‘Barokke’ tuin voor het huis omgezet in weiland: de huidige koeweide, waarop in de winter de Loosduinse IJsbaan te vinden is. Het gebied waar nu de woonwijk “Ockenrode” is gelegen, had vroeger de naam “Het Swarte Duijn”.

Een mooi verhaal over het Galgenveld was te lezen in het museum.
De plannen om van/bij het huidige landhuis een vijfsterren hotel te ontwikkelen waren tijdens de tentoonstelling in een vergevorderd stadium, maar zijn inmiddels afgeblazen. Al met al, een tentoonstelling die veel liet zien over de ontwikkelingen in het gebied.
De gemeente heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om de “meest noodzakelijke” werkzaamheden te laten verrichten om het landhuis als monument te kunnen behouden.

De officiële opening van deze tentoonstelling vond plaats op zaterdag 29 september 2012.

ockenburgh jeugdherberg

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft het landgoed lang dienst gedaan als jeugdherberg.

ockenburgh 3

Ockenburgh heeft in de periode 1940-1945 op diverse momenten een rol gespeeld in de tweede wereldoorlog.

ockenburgh westerbaen

Uiteraard is een paneel gewijd aan de eerste bewoner Jacob Westerbaen.

ockenburgh vitrineschatten

In de grote vitrine is, m.m.v. de archeologische dienst van Den Haag een aantal vondsten van de Romeinse nederzetting te zien.

ockenburgh bewoners

Aandacht voor de later bewoners.

ockenburgh druiven

Nadat Corrien Bakken de tentoonstelling opent, ontvangt za als dank voor haar medewerking een “druivenkastje” met Westlandse druiven van de historische druiventuin Sonnehoeck uit handen van Corrie Hoekstra.

ockenburgh 2

 

 

Als aanvulling op de tentoonstelling waren op de bovenverdieping in de filmkamer op een beeldscherm twee films te zien die met Ockenburgh te maken hadden.
De eerste film ging over de “Haagsche Beek” die zijn oorsprong in het gebied van Ockenburgh heeft en eindigt in de Haagse Hofvijver.
De tweede film ging over de vondst van een Romeinse nederzetting (waar op dat moment ook aandacht aan besteed werd in het Museon).