2015: Bloemendaal-Rosenburg 1940-1945 (Parnassiagroep)

Van zaterdag 28 maart 2015 t/m zondag 13 september 2015 (2e open monumentendag) was de tentoonstelling Bloemendaal-Rosenburg 1940-1945 (Parnassiagroep) te bezichtigen.

De tentoonstelling toonde de ervaringen in de oorlogsjaren 1940- 1945 bij de Stichtingen Bloemendaal en Rosenburg, twee grote psychiatrische stichtingen die op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar waren gevestigd. De psychiatrische ziekenhuizen werden in die oorlogsjaren ongewild betrokken bij de strijd van de Duitse bezetters. Deze voorlopers van de huidige Parnassia Groep waren wezenlijk verschillend van elkaar qua cultuur en levenssfeer, maar de Duitsers maakten geen onderscheid, beide stichtingen moesten hun patiënten naar elders evacueren. De Joodse mensen werden weggevoerd met een zekere dood voor ogen. Tegelijkertijd probeerden besturen, artsen en verpleegkundigen een zo goed mogelijke zorg te geven, werkelijk een prestatie van formaat. Beslissingen nemen met de hete adem van de bezetter in je nek is vaak kiezen tussen twee kwaden.

In 1942 werden ze ontruimd door oprichting van de Atlantikwall, daarna tijdelijk weer bewoond door het kinderziekenhuis (Rosenburg) en inwoners van het gebied van Scheveningen (Bloemendaal). (Beide gebouwen stonden in het z.g. schootsveld en maakten ruimte voor de Atlantikwall-bouw).

Vanaf oktober 1944 werden er V-2’s afgeschoten vanaf het Bloemendaalterrein, grote verwoesting van gebouwen was het gevolg.


Geestelijk verzorger van de Parnassiagroep Corry van Straten schreef het boek ‘Een wereld die er niet meer is…’. Ze doet daarin uitgebreid verslag van de gebeurtenissen in de stichtingen Bloemendaal en Rosenburg tijdens de Tweede wereldoorlog (1940-1945). Op vrijdagmiddag 27 maart 2015 werden de eerste exemplaren van het boek in het restaurant van Parnassia, locatie Bloemendaal, overhandigd aan Harm Benthem (stadsdeeldirecteur van Loosduinen) en aan Stephan Valk (voorzitter Raad van Bestuur Parnassia Groep), waarmee de tentoonstelling in het Loosduins Museum officieel werd geopend. Na de officiële handelingen gingen de belanghebbenden naar het Loosduins Museum om kennis te nemen van de bij deze publicatie behorende tentoonstelling.