De gemeente Loosduinen van Napoleon Bonaparte t/m Burgemeester Hovy

 

 

De Annexatie van het zelfstandige tuindersdorp Loosduinen.

De torens worden nog hoger kopte de Haagse editie van het AD in september 2017.
Den Haag heeft jaarlijks 2500 nieuwe woningen nodig voor het groeiend aantal inwoners. In 2040 zal het aantal Hagenaars 600.000 zijn.
Wethouder Joris Wijsmuller, o.a. van wonen, verklaart: “ Geen ruimte op Haags grondgebied, dan maar de lucht in”. De geldende maximale hoogte van 140 meter wordt losgelaten.
Ook eind 19e eeuw kampte Den Haag al met ruimteproblemen.
De Franse overheid had, bij de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland in het jaar 1811, de stad Den Haag in een heel nauw jasje gestoken en door de sterk groeiende bevolking moest de stad wel ruimte vinden bij de buurgemeenten. Wassenaar, Stompwijk, Voorburg, Rijswijk en Loosduinen werden bestookt met verzoeken om grondgebied af te staan.
Vooral LOOSDUINEN kwam onder vuur te liggen wat een logisch gevolg was van de grensvaststelling in1811 toen onder fel protest van Den Haag, Eik en Duinen toch bij Loosduinen werd gevoegd.
Door dit besluit liep de grens tussen Den Haag en Loosduinen langs de Beeklaan en de De la Reykade. Het bleef pijnpunt want zelfs toen Den Haag een zeehaven wilde aanleggen bij Scheveningen zei Loosduinen NEE tegen de vraag om 70 meter af te staan.

Maar, niets staat stil en in heel Nederland nam de bevolking aan het einde van de 19e eeuw sterk toe. Loosduinen van 3741 naar 6237 inwoners en Den Haag steeg in de 19e eeuw van 40.000 naar 200.000 personen. Problemen ontstonden toen de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan was gekomen terwijl ook op Loosduins grondgebied dicht bij de Beeklaan werd gebouwd. Den Haag weigerde zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduiners. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart (open rioolsysteem). Dit waren niet de enige problemen.

In 1903 was het zover. De gemeente Loosduinen werd bij wet verplicht om ongeveer 800 ha. van zijn grondgebied af te staan aan Den Haag. De nieuwe grens kwam te liggen vanaf strandpaal 104 langs de begraafplaats Nieuw Eikenduinen richting huidige kruising Erasmusweg-Loevesteinlaan.

De strijd om het grondgebied was hiermee nog lang niet ten einde. Den Haag bleef de Provinciale Staten van Zuid- Holland bestoken met verzoeken om Loosduinen geheel of gedeeltelijk te mogen annexeren. Jarenlang verzet in Loosduinen baatte niet en men twijfelde of bij gedeeltelijke overgave wel genoeg oppervlakte overbleef om levensvatbaar te zijn.

De stemming sloeg om in 1923. De gemeenteraad van Loosduinen stemde voor annexatie en ook het gemeentebestuur was voor.
Loosduinen werd een deel van de stad Den Haag.

Hierover gaat de tentoonstelling: “Van Napoleon tot en met Hovy”.
Deze tentoonstelling is te zien vanaf 13 januari 2018 t/m 23 juni 2018.
in het Loosduins Museum de Korenschuur.
Margaretha van Hennebergweg 2A 2552 BA Den Haag ( naast de molen)