2013: Rails in Loosduinen

Van zaterdag 28 september 2013 t/m zaterdag 22 maart 2014 konden bezoekers kennismaken met de geschiedenis van Rails in Loosduinen. Deze tentoonstelling belichtte het personeel, jubilea, oorlog, materieel en vele voorwerpen en documenten. Tevens was er een digitale presentatie van wat er nog over is aan gebouwen en materieel.

Om deze tentoonstelling tot stand te brengen waren archieven en musea bezocht, is met verzamelaars gesproken en zijn hun collecties bekeken. Er is veel uniek materiaal bewonderd en in het Loosduins Museum was daar een selectie van te vinden. De tentoonstelling was dus geschikt voor ieder die nog weinig wist over de W.S.M. maar zeker ook voor de liefhebbers van het spoor.

Een stukje geschiedenis van de W.S.M.!
Het begon als A.T.M. (Algemene Stoom- Tramweg Maatschappij) in 1880 maar na bestuurlijke problemen ontstond op 30 juli 1881 de W.S.M. De maatschappijen waren beide in Amsterdam gevestigd. De aanleg van het eerste tracé Den Haag-Loosduinen werd op 1 maart 1882 aanbesteed voor een bedrag van fl. 8327,55. De lijn werd op 24 juni 1882 zonder veel festiviteiten geopend. Op 14 december 1891 verhuisde het kantoor van de W.S.M. naar Loosduinen waar een geheel nieuw administratie kantoor was gebouwd wat nu nog staat op de hoek van de Lippe Biesterfeldweg / Loosduinse Hoofdstraat .

Vanuit Loosduinen werden er diverse lijnen naar het Westland aangelegd. Mede door dit goederen- en personenvervoer is het Westland groot geworden, b.v. door de vele wagons die groenten naar Duitsland vervoerden. Medio jaren twintig van de vorige eeuw kwam het autobus vervoer op gang , wat op 2 oktober 1932 betekende dat het personenvervoer per tram in het Westland en Loosduinen eindigde.
Tijdens de oorlog was er in 1942 nog enkele maanden een nooddienst met de stoomtram en hiervan zijn mooie foto’s te zien in onze tentoonstelling. Tot eind jaren zestig heeft de W.S.M. nog goederen vervoerd van de diverse veilingen in Loosduinen en het Westland. Op 14 maart 1969 hield de W.S.M. op te bestaan en werd het Verenigd Streekvervoer West Nederland te Woerden.

Tijdens de tentoonstelling was het WSM boek “Rook over het Westland”, geschreven door Hans van Lith, te koop. Ook waren er fietsroutes te verkrijgen die lopen langs de oude tracés en langs diverse bezienswaardigheden.