schilderachtig loosduinen

 

Schilderachtig Loosduinen. 

Zaterdag 30 september jl. is in het Loosduins Museum de tentoonstelling “Schilderachtig Loosduinen” geopend door Maarten van der Schaft.
Maarten van der Schaft is de coördinator van het in 2010 verschenen boek “schilders van het Westland, van 1500 tot heden”.
Aanleiding van de tentoonstelling is het door Carl Doeke Eisma geschreven artikel in “Haagse Tijden” van 10 januari 2023 over de Loosduinse schilderskolonie. 
Na zijn dood schonk de weduwe van Han Krug een aantal aquarellen met veelal Loosduinse onderwerpen aan het museum.
Ook hieraan wordt aandacht besteed.
Tevens is er aandacht voor een aantal Westlandse schilders. 
Tenslotte kan men genieten van een expositie van de Kunstkamer Loosduinen.
In aanvulling op de tentoonstelling tonen deelnemers van de Kunstkamer eigen werk rondom de annexatie van Loosduinen of gelateerd aan Loosduinen als inspiratie of onderwerp, net als 100 jaar geleden.
De objecten e.d. zijn genummerd en het publiek kan middels een formulier hun voorkeur uitspreken voor een uit te reiken publieksprijs.
 

In het museum is een gratis naslagwerkje te verkrijgen over de tentoontelling en expositie van de Kunstkamer.