Vaste tentoonstelling

Uit de koffieplaatjescollectie

Op de zolderverdieping van De Korenschuur vindt u onze vaste tentoonstelling over de historie van Loosduinen. Wilt u precies weten hoe het zit en meer? Laat u inspireren door prachtige foto’s, oude kaarten en (merkwaardige?) anekdotes over beroemde Loosduiners. Van de Cananefaten, de Romeinen tot de villa Losdun, de Florissen, de Abdij en het grote mirakel… en niet te vergeten de tuinbouwgeschiedenis en de mooie buitenplaatsen!

‘Van lazuur beladen met drie duinen van goud’

In 1923 werd het dorp Loosduinen opgenomen in de gemeente Den Haag, waarmee het wapen uit 1817 kwam te vervallen. ‘Van lazuur (blauw) beladen met 3 duinen van goud. De burgemeester deed in 1815 het verzoek om een toevoeging van de spreuk ‘Door duinen beveiligd’, die helaas niet werd verleend.

Opbouw in vier thema’s voor periodes:

1. Het ontstaan van het gebied. Onttrokken aan de zee. Bewoond door o.a. de Romeinen en Cananefaten. Archeologische vondsten tonen dit aan. Daarna kwam er een kleine gemeenschap tot stand doordat graven van Holland hun hof met kapel hier stichtten. Het dorp ‘Losdun’ kreeg vorm. De huidige Abdijkerk heeft een grote rol gespeeld bij de bekendwording van het dorp.

2. De ontwikkelingen op ons grondgebied in de 16e, 17e en 18e eeuw bestonden voor een groot gedeelte uit het ontstaan van buitenplaatsen en boerenhoeves. Door het ontstaan van een kapitaalkrachtige klasse in de Gouden Eeuw kon men zich vestigen buiten de stad. De namen van vele buitenplaatsen leven nog voort in de wijken hier in de buurt. Bijvoorbeeld Leyenburg, Escamp, Rustenburg, etc.

3. Het ontstaan van de zelfstandige gemeente Loosduinen 1811-1923 laat zien hoe er in dit dorp, naast economische groei, ook een groot verenigingsleven opbloeide. Doordat de gemeente Den Haag haar woongebied wilde uitbreiden en dus grond nodig had voor woningbouw werd Loosduinen geannexeerd. Later verdween de tuinbouw en kwam het stadsdeel Loosduinen tot stand.

4. Omdat het agrarisch grondgebruik zovele jaren op het kadastrale grondgebied Loosduinen een groot stempel drukte is het vierde thema hieraan geheel gewijd. De teelt van bepaalde producten, het veilingwezen en de groei en bloei van de tuinbouw is een hoofdstuk apart.

Opening vaste tentoonstelling oktober 2014

Op zaterdagmiddag 11 oktober 2014 om 15.00 uur waren de heer J.J. van Aartsen, Burgemeester van Den Haag, de bestuursleden, vrijwilligers van de Stichting Oud Loosduinen en belanghebbenden die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de vaste tentoonstelling, aanwezig voor de officiële opening van deze tentoonstelling in het Loosduins Museum.

De voorzitter van de Stichting Oud Loosduinen, Corrie Hoekstra-van Vuurde, heette alle aanwezigen van harte welkom. Ze vertelde in haar openingswoord dat vanaf de oprichting van het Loosduins Museum op de zolder een permanente tentoonstelling van oude gebruiksvoorwerpen zoals tuindersgereedschappen en gereedschappen van oude beroepen waren opgesteld. De geschiedenis van Loosduinen is echter meer dan het tuinbouwgebied en gaat verder terug dan 5.000 jaar door bewoning van de Cananefaten en de Romeinen en de latere ontwikkeling van het gebied. Het is in deze moderne tijd dus een moment om met de oude permanente tentoonstelling over te schakelen van alleen de tuindersgeschiedenis naar een overzicht van de volledige geschiedenis van het huidige stadsdeel Loosduinen.

burgemeester-van-aartsen-opent-tentoonstelling-2014Hierna overhandigde zij de microfoon aan de heer Van Aartsen, die vermeldde dat hij, sinds hij burgemeester van Den Haag is, al kennis gemaakt heeft met het belang van het Loosduins Museum voor dit specifieke stadsdeel en Den Haag. Hij benadrukte dat het Loosduins Museum de historie van Loosduinen met de inzet van alle vrijwilligers laat voortleven. De sabel die werd gebruikt voor de officiële opening van de tentoonstelling was onderdeel van het kostuum van de laatste burgemeester van Loosduinen, Mr. Dr. Hendrik Willem Hovy en behoort nu tot de tentoonstelling (samen met zijn steek, een officieel hoofddeksel) .


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team