Herdenking met 120 kinderen

Rondom de herdenkingsdagen voor alle gevallenen in de 2e wereldoorlog, wordt er door het museum altijd aandacht besteed aan de verzetsstrijders die zijn overleden en op de gedenknaald worden genoemd. De wandeling langs gedenkwaardige plekken werd weer door velen gemaakt.

Maar ook is er in Loosduinen fel gevochten rondom het vliegveld  ‘Ockenburg’ omdat de regeringsstad Den Haag moest worden beschermd. Dit jaar werden ruim 120 basisschoolleerlingen hierover geïnformeerd. Ze zagen onder andere in een presentatie de verwoesting van het vliegveld. De bunker op Kijkduin was open en op de begraafplaats Westduin liepen we langs de graven van de Gemenebest militairen die voor onze bevrijding zijn gestorven. Betrokkenheid van de jeugd is van belang om deze verschrikking nooit te vergeten. Dat er zoveel in hun eigen woonomgeving was gebeurd wisten maar weinig kinderen.