Huisregels

Iedereen is van harte welkom in het Loosduins Museum! Geniet u van onze tentoonstellingen en activiteiten. Omdat het belangrijk is dat onze waardevolle erfgoed en eigendommen zo lang mogelijk in optimale staat blijven, hebben we een aantal huisregels:

 • Je dient voorzien te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • We mogen controles uitvoeren van uw tas of goed.
 • Het is verboden voorwerpen groter dan A-4 formaat binnen de tentoonstellingsruimten te brengen.
 • Wapens, scherpe en of puntige voorwerpen, ontplofbare en ontvlambare stoffen; chemische en toxische stoffen; flessen of flesjes met vloeistof (waaronder water) zijn verboden.
 • Het dragen van gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan.
 • Verblijf in de gebouwen is voor eigen rekening en risico.
 • Het veroorzaken van enige vorm van overlast voor andere bezoekers of de staf is verboden.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar dienen door volwassenen te worden begeleid.
 • Huisdieren zijn verboden.
 • Het is verboden binnen de gebouwen te verkopen of al dan niet gratis uit te delen.
 • Het is verboden te roken, eten of drinken in de tentoonstellingsruimten.
 • Fotograferen en filmen voor privédoeleinden is toegestaan. Het gebruik maken van flits en/of statief is echter verboden.
 • Het is verboden te telefoneren in de tentoonstellingsruimten.

Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team