Christelijke lagere school, jaartal onbekend

schoolfoto van een klas van de christelijke lagere school

Een klas van de christelijke lagere school. Wie weet er meer over het jaartal of de personen op de foto?

Er zijn wel namen bekend, maar we weten niet bij welke personen die horen.
Daan van Driest
Arend Schrier
Greet Augustinus
Truus de Wit
Nel van Beveren
Piet van Vliet
Ab Domburg
Leen van Uffelen
Jan van Bree
Piet van Spronsen
Wim van de Hielen
Dick van der Gaag
Annie Smit
Anton Krul
Koos Koops

  1. Jan Brak
  5. de heer Schüngel (hoofd van de school)
7. mejuffrouw Dubois
17. meisje Dunant
29. meisje Haneveld

Aanvulling klassenfoto
Bezig met versturen