Kwartaalbrief april 2017

Wat gaat de tijd toch snel, het eerste kwartaal van 2017 zit er alweer op. Een goede gewoonte is om het jaar te beginnen  met het bezoeken van enkele Nieuwjaarsbijeenkomsten. Zo ontmoeten we weer veel mensen uit de Haagse cultuurwereld. Het onderhouden van goede contacten is belangrijk. Zelf dronken we een borrel met alle medewerkers en bespraken naast het verleden, ook de nieuwe activiteiten voor 2017.

Het Kruispunt

De tentoonstelling over het centrum/kruispunt van Loosduinen loopt nog tot 4 juni. Deze wordt goed bezocht en vooral ‘oud’ Loosduiners vinden er veel nostalgie. Er kon extra reclame worden gemaakt dankzij een aantal Loosduinse winkeliers die plaatsing van de raambiljetten op restafvalbakken sponsorden. Dat viel wel op!

De Geboorte van Den Haag en het Wonder van Loosduinen

Vanaf 8 maart was er een project voor basisscholieren voor de groepen 6 & 7. Ruim 300 leerlingen brachten een bezoek aan het Museum, de Abdijkerk en het Binnenhof om de 13de-eeuwse geschiedenis uit hun woonomgeving te beleven. Ook op school werden er video’s gekeken ter verlevendiging van de geschiedenis. De voorbereidingen kostten enorm veel tijd maar het is werkelijk een geslaagd project wat zeker voor herhaling vatbaar is. In oktober zullen we de scholen weer benaderen.

Wethouder Mw. Saskia Bruines startte dit project bij basisschool de OASE. Ook zijn er zeker 60 scholieren van het Hofstadlyceum geweest die tijdens hun project week de nodige kennis hebben opgedaan over de historie van ons tuindersdorp.

Bezoek burgemeester Krikke

Op de laatste dag van dit kwartaal op vrijdag  31 maart, werden we verrast met een kort kennismakingsbezoek van burgemeester Krikke en wethouder Bruines. Beide functionarissen  zijn sinds kort lid van B&W van Den Haag en mw Bruines is tevens wethouder voor het stadsdeel Loosduinen

Historische wandeling

Op 3 mei is er weer een historische wandeling langs belangrijk plekken die in de tweede Wereldoorlog een rol speelden in Loosduinen. Dit doen we in samenwerking met de Bibliotheek Loosduinen, waar de wandeling om 13.00 uur van start gaat. Deze wandeling is circa 5 km via landgoed Ockenburgh naar het hulpvliegveld Ockenburg en de begraafplaats Westduin.  Kijk voor meer informatie en reservering op de site van de bibliotheek Den Haag.

Verder…

• Intussen is er weer een jaarverslag geschreven en aan alle donateurs toegezonden. Ook ú kunt voor € 15,- per jaar onze Stichting ondersteunen en daardoor tevens  het gehele jaar gratis het museum bezoeken.

• De volgende tentoonstelling zal gericht zijn op de veilingen die Loosduinen rijk was. Vanaf 24 juni 2017 zult u veel over de geteelde groenten en de verkoop hiervan te weten kunnen komen.

• We ontvangen ook u graag in het museum. Privé of met een groep. Er is veel mogelijk om u de historie van het oude tuindersdorp te (laten) beleven. Meer hierover.