kwartaalbericht juli 2021

Kwartaal bericht van het Loosduins Museum, juli 2021

Tot ons genoegen is het museum weer geopend. Bepaalde voorschriften blijven gehandhaafd, maar registratie vooraf is niet nodig. Dit blijft zo, tenzij de regering weer strenger gaat optreden en opnieuw bepaalde afspraken maakt.
De huidige tentoonstelling zal nog niet worden vervangen. Sinds we open zijn, reageren bezoekers zeer positief op deze tentoonstelling. Eind augustus, begin september wordt deze tentoonstelling vervangen. De nieuwe tentoonstelling heeft te maken met 300 jaar Loosduinse molen.

Varen:

U bent eerder bericht over het varen.
Rondvaartbedrijf de Gantel gaat dit zomerseizoen weer varen vanaf de opstapplaats achter het museum. Er zullen minder personen per vaart mee kunnen maar de mogelijkheid om een heerlijk tochtje op het water te maken, blijft.

Alle bijzonderheden kunt u vinden op de website van het rondvaartbedrijf.

Reserveringen
Reserveren bij info@rondvaartbedrijfdegantel.nl . of telefoon, 0174-280335
De reserveringen kunnen slechts bij De Gantel gedaan worden tot de avond voor afvaart tot 18.00 uur.

Museum-weetjes:

Zoals u hebt kunnen vernemen, is er een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. De penningmeester en de secretaris zijn eerder in dienst getreden en de voorzitter heeft in mei 2021 de hamer letterlijk overgenomen.

Daarnaast is het ons gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden. De vrijwilligers zal gevraagd worden waar hun interesse ligt en zij zullen over de diverse commissies verdeeld worden.

De technische commissie heeft een nieuwe coördinator gekregen en met een zekere voortvarendheid is de commissie bezig om het museum op orde te brengen. Veiligheid staat bovenaan en daar wordt hard aan gewerkt.

We hebben 180 leerlingen van de Internationale School mogen verwelkomen. Middels quizvragen hebben zij antwoorden moeten zoeken, die betrekking hadden op de Loosduinse geschiedenis en vragen over de 2e WO.
Erg interessant voor de leerlingen was het feitje dat de school gebouwd is op het eind van het vliegveld Ockenburgh, dat een belangrijke rol speelde in de begindagen van de oorlog.

Er is een nieuwe kast gebouwd, waar allerlei spullen in liggen opgeslagen. Op de kast is een      vitrine gebouwd, waar we de spullen kunnen etaleren, die verkocht kunnen worden.

We hebben het betalen via pin ingevoerd. Tegenwoordig hebben mensen steeds minder geld op zak en is betalen via de pin voor hen makkelijker. Cash betalen blijft natuurlijk nog steeds mogelijk.

 

Met groet,
Pjer Wijsman, voorzitter.


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team