nieuwe tentoonstelling “Loosduinen op canvas”

De nieuwe tentoonstelling in het Loosduins Museum ‘Loosduinen op canvas’ zal op 14 juli worden geopend door:

Rachid Guernaoui, o.a. Wethouder van het stadsdeel Loosduinen:

Nu verzorgingshuis Loosduinse Hof is gesloten en een andere functie binnen Loosduinen heeft gekregen, heeft De Stichting Oud Loosduinen, waaronder Loosduins museum de Korenschuur ressorteert, een aantal foto’s van Oud Loosduinen op canvas ontvangen.
In de Loosduinse Hof is ca. 10 jaar geleden middels deze canvassen een Loosduinse sfeer geschapen.
Tijdens de tentoonstelling worden deze canvassen getoond met daarbij een foto van de huidige situatie.
Hierdoor ontstaat een goed overzicht van ‘ OUD en NIEUW’ Loosduinen.
Het museum is elke zaterdag- en de eerste zondagmiddag van de maand geopend tussen 13.00 – 17.00 uur.