Stichting Oud Loosduinen

Stichting Oud LoosduinenStichting Oud Loosduinen: houd de historie levend!
De Stichting Oud Loosduinen wil de kennis over de rijke historie van Loosduinen behouden, vergroten en voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee de interesse in het culturele erfgoed van de streek stimuleren. Op verschillende manieren willen we deze doelstelling bereiken. Bijvoorbeeld door middel van:

Onderzoek
We doen onderzoek naar het culturele erfgoed van het gebied Loosduinen en brengen de resultaten van dit onderzoek zoveel mogelijk onder de aandacht van anderen.

Tentoonstellingen
Het museum – onderdeel van de Stichting Oud Loosduinen – verzamelt en beheert verzamelingen met betrekking tot de streek. Er is een vaste tentoonstelling over het gebied en een twee- a driemaal per jaar wisselende tentoonstelling op een specifiek onderwerp. Zo komen telkens verschillende aspecten van het culturele erfgoed in de spotlight en onder de aandacht van het publiek.

Museumlessen
Voor scholen verzorgen we ‘museumlessen’ over de omgevingsgeschiedenis en ‘lesbrieven’.

Eropuit!
Om bewoners van het huidige stadsdeel Loosduinen bekend te maken met de historie van hun leefomgeving, zijn er fiets- en wandelroutes verkrijgbaar aan de balie. ANBI_logo

De Stichting Oud Loosduinen is opgericht en notarieel vastgelegd op 3-2-1981
Op 18 juni 1983 werd het Museum “De Korenschuur” geopend. Op 11 juli 1988 zijn de statuten aangepast. KvK nummer 41152106. In verband met de Wet Persoonsbescherming is de Stichting bij de registratiekamer geregistreerd onder nummer P-0018965.

De Stichting Oud Loosduinen is ANBI erkend. Dat wil zeggen dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Hier leest u ons jaarverslag en onze financiële verantwoording. 

ANBI Beleid
De Stichting Oud Loosduinen kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

RSIN
88.48.713

Bestuur

Corrie Hoekstra-van Vuurde Voorzitter
Bep de Kievit Secretaris
Koos van Leeuwen Penningmeester
Leo Koks
Riekelt Thierrij
Jill Gaillard
Theo Olierook

Algemene zaken

Bep de Kievit Coördinator
Ine van der Gaag
Rob Poelijoe Plaatsvervangend coördinator

Genealogie

Jacques Bergenhenegouwen
Koos Outshoorn
Marja Bosman Donateursadministratie
Henk van Schaijik
Theo Olierook Beheerder genealogie

Financiele zaken

Koos van Leeuwen Coördinator

PR, externe betrekkingen, educatie en onderzoek

Corrie Hoekstra-van Vuurde Coördinator
Ben Wessels
Piet Brak
Adri Hartman D.zn
Henk Giezeman
Jan Kramer
Marja van den Ende
Willem Amons
Bram Arbouw
Jeanne van der Kolk

Archivering en documentatie

Fiet Lutz-Hinfelaar
Jill Gaillard Coördinator
Cees Peters
Hans Frankfort Beheerder beeldmateriaal
Arie Hartman J.zn Beheerder Archief en bibliotheek

Audio-visuele zaken

Riekelt Thierrij Coördinator
Wim Hartman
Frank Wetsteijn
Gerard van Dijk
Aad Molewijk Webmaster
Wilco Eckhardt ICT beheerder
Bas Ruijgrok

Technische zaken

Leo Koks Coördinator
Frits Scholtes Plaatsvervangend coördinator
Hans Klok
Tjip Dotinga
Otto Weijsenveld

 


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team