Nieuwe voorzitter Loosduins museum

 

Het zit erop: een nieuwe voorzitter Loosduins museum.

Na bijna 20 jaar heeft Corrie Hoekstra-van Vuurde op 3 mei 2021 de voorzittershamer van Loosduins Museum de Korenschuur overgedragen aan Pjer Wijsman.

Zelf laat ze weten: “In 2003 werd me door interim-voorzitter Hans Verschoor gevraagd om het voorzitterschap van de Stichting Oud Loosduinen van hem over te nemen. Onlangs met de VUT gegaan, leek me dat een mooie klus.
Als geboren en getogen ‘Loosduinse’ en met genoeg vrije tijd en bestuurlijke ervaring ging ik dus op 7 maart 2003 aan de slag.

Twee à drie keer per jaar werd er een nieuwe tentoonstelling opgezet en de bezoekers hebben veel aan Loosduinen gerelateerde onderwerpen kunnen bewonderen. Men ging o.a. langs verzorgings-en verpleeghuizen om daar diavoorstellingen te presenteren. Voor de schooljeugd werden er speciale kennismakingsbezoeken georganiseerd.

Er is te veel gebeurd om te benoemen maar voor Corrie was het een groot plezier om samen met de groep enthousiaste medewerkers steeds de doelstelling van de Stichting vorm te geven: ‘De rijke historie van Loosduinen te behouden, te vergroten en deze voor een breed publiek toegankelijk te maken.’
Deze doelstelling werd ook uitgedragen middels het rondleiden van groepen in het museum. Met veel charme en warmte werd dit door Corrie gedaan.
Ik hoop, dit hebben we inmiddels afgesproken, dat zij dit rondleiden nog lange tijd zal doen.

Corrie: “Met veel vertrouwen draag ik de voorzittershamer over aan mijn opvolger.”
Pjer: ”Met veel genoegen neem ik de voorzittershamer over en probeer, ondanks het schoenmaat verschil, toch in jouw voetsporen het museum en de Loosduinse geschiedenis verder uit te dragen.
We hopen dat we weer snel open kunnen, waardoor we de geschiedenis van Loosduinen en de (nieuwe) tentoonstelling aan de bewoners kunnen presenteren.”

Met vr. groet,

Corrie & Pjer