Kwartaalbrief januari 2016

Alweer een jaar voorbij! Wat vliegt de tijd.

In deze kwartaalbrief voor donateurs en belangstellenden, leest u nieuws van de Stichting Oud Loosduinen.

Op 10 oktober werd de tentoonstelling Bussen door het Westland, onder grote belangstelling geopend. En zoals beloofd, werd er op zondagmiddag 1 november een rit door het Westland gereden met een oude bus. De chauffeur had het zeker niet gemakkelijk. Zonder stuurbekrachtiging en met een versnelling waarbij hij moest ‘dubbel clutchen’ heeft hij de passagiers toch veilig vervoerd. Het was een leuke en nostalgische rit maar ervaren is dat deze bus een andere vering dan de huidige vervoermiddelen heeft. Op onze site vindt u een kleine reportage gemaakt door de WOS.

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

Vereist door de Gemeente om weer een subsidie voor de Stichting Oud Loosduinen te kunnen ontvangen voor de jaren 2017-2020, heeft het bestuur zich in dit kwartaal gebogen over een meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Om het cultuuronderwijs weer in de scholen te krijgen moest hieraan extra aandacht worden besteed en ook wij hebben diverse plannen ingeleverd om de jeugd te betrekken bij de omgevingsgeschiedenis van hun Loosduinse woonomgeving.
Vrij uitvoerig moet verantwoording worden afgelegd over de afgelopen vier jaar. De plannen, beschreven voor de aankomende periode, zullen in 2016 het ambtelijk en –raadscircuit passeren. In november valt dan het subsidie besluit en weten we meer.

Samenwerking met de Molen

Nu molenaar Huub is gestopt met zijn werkzaamheden zullen twee nieuwe vrijwilligers de molen draaiende gaan houden. We hebben met hen al wat contacten en hopen in goede samenwerking de molen wat meer te betrekken bij rondleidingen. Ook bij het museum hebben zich weer enkele nieuwe vrijwilligers gemeld. We zijn hier blij mee want er is nog genoeg te doen.

PR & Communicatie

Met de nieuwe PR-plannen zijn we goed op weg. Het jaarprogramma 2016 is naar de drukker en een informatiefolder binnenkort beschikbaar. Een nieuw logo voor de Stichting Oud Loosduinen en het museum zorgt voor een moderne uitstraling.
De site is vernieuwd en geeft op een betere wijze toegang tot de verschillende onderwerpen. Toch moet er nog veel informatie worden ingebracht. U kunt deze Nieuwsbrief ook direct digitaal ontvangen als u uw mailadres doorgeeft via: info@loosduinsmuseum.nl.

Volgende tentoonstelling: Waldeck

De huidige tentoonstelling wordt goed bezocht en is nog te bezichtigen tot en met 19 maart. Daarna zijn we twee weken gesloten maar 9 april weer geopend voor een bijzondere tentoonstelling over het grondgebied Waldeck. Daar waar heel vroeger de buitenplaats ‘ RUSTHOEK’ was gesitueerd en na de tuinbouw een nieuwe woonwijk ontstond. Meer informatie vindt u binnenkort op de website.

Bestuur en medewerkers wensen u allen een mooi en gezond 2016 en hopen u ook dit jaar weer in het museum te kunnen begroeten!