Kwartaalbrief april 2018

 

Met nieuws van het Loosduins Museum voor donateurs en belangstellenden

De eerste weken van Januari kenmerkten zich door een aantal nieuwjaars recepties. Nu ik dit hier schrijf op 4 april lijkt het al weer tijden geleden en is er weer veel gebeurd. Op 13 januari vond de opening plaats van de nieuwe tentoonstelling: “Loosduinen van Napoleon Bonaparte t/m burgemeester Hovy”, 112 jaar een zelfstandige Gemeente.Wethouder Saskia Bruines verrichtte de flitsende opening door na een complimenteus praatje, één van de leeuwen die op het balkon van de vroegere hulpsecretarie stonden te onthullen. Onze oudste vrijwilliger Piet Brak overhandigde, als dank voor haar aanwezigheid, het door hem geschreven boek over de periode dat dit alles zich afspeelde.
Herinneringen, vooral ook aan het ‘oude’ gemeentehuis/ hulpsecretarie op de hoek van de Willem III straat/ Wilhelminastraat komen bij vele bezoekers naar boven. Hier trouwde men en deed geboorte aangifte van zijn kinderen.
Ook de burgemeesters krijgen veel aandacht en dit is voor bewoners van die buurt dus echt interessant.
Deze tentoonstelling is nog te bezichtigen t/m 23 juni 2018!!

Wethouder Saskia Bruines verrichtte de flitsende opening.

De maanden februari en maart waren druk vanwege het schrijven van het jaarverslag 2017 en de te beleggen jaarvergadering. (verplicht door de Gemeente omdat we een gesubsidieerde Stichting zijn).

De jaarvergadering vond plaats op 28 maart. Tijdens deze bijeenkomst werden enkele medewerkers gedecoreerd omdat ze al meer dan tien jaar vrijwilligerswerk verrichten in ons museum. De heer Harm Benthem, stadsdeeldirecteur vertegenwoordigde B&W en had voor ieder een persoonlijk woordje. Koos Outshoorn en Jacques Bergenhenegouwen maken deel uit van de werkgroep Genealogie. Elke eerste zaterdag van de maand kan men bij deze werkgroep terecht zodat onderzoek naar de familiegeschiedenis kan worden

De Stadsspelden zijn overhandigd en met een prachtig bloemetje waren het echte ‘helden’

 

Eind maart bezochten diverse groepen leerlingen van het Hofstadlyceum ons museum. In hun stageweek werd kennis opgedaan over de omgevingsgeschiedenis van hun school die is gesitueerd in het vroegere tuinbouwgebied Waldeck Noord/ de Geest. Dan mag een bezoek aan het museum NIET ontbreken

Rondom de meidagen zullen we dit jaar GEEN wandeling verzorgen. De belangstelling loopt wat terug en er ontbreken dit jaar ook enkele gidsen. Wel kunt u in de Bibliotheek Loosduinen op dinsdag 1 mei een lezing: ‘ Soldaat van Oranje, maar dan anders’, bijwonen. Om 19.30 of 21.00 uur. Gratis entree maar wel reserveren. loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl
Vanaf 30 april t/m25 mei is de expositie:
‘ Geheim agenten van het bureau Bijzondere Opdrachten’ BBO. te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Biblotheek.