Kwartaalbrief april 2020

 

Met nieuws van het Loosduins Museum voor donateurs en belangstellenden

Dit afgelopen kwartaal is wat onrustig verlopen. Werd er vlak na de nieuwjaarsdag nog met man en macht gewerkt aan een schitterende informatieve tentoonstelling ……… nu is het museum al vanaf 1 maart gesloten vanwege de Corona-virus overheids-maatregelen. Wanneer we de deuren weer openen is nog absoluut niet te zeggen.
Afhankelijk van deze periode kan deze tentoonstelling dan misschien wat langer worden bezichtigd maar dit alles is erg onzeker!!

Even terug naar de opening van de huidige tentoonstelling: “ OORLOGSTIJD IN LOOSDUINEN” 

De openingshandeling  werd verricht door de vier dames Fros, dochters van verzetsstrijder Abraham Fros. De heer A. Fros gaf, zoals zovelen, zijn leven voor onze vrijheid. Hij heeft jaren aan het verzet deelgenomen en werd aan het einde van de oorlog toch verraden, en 10 dagen voor de bevrijding doodgeschoten.
Het was een drukbezochte opening. Een oude jeep uit de oorlog werd getoond en er was ook de mogelijkheid om een stukje mee te rijden die zaterdagochtend

 

Daarnaast was er voor het bestuur m.n. de secretaris en penningmeester weer de gebruikelijke drukte om een jaarverslag samen te stellen. Op deze wijze leggen we verantwoording af aan  de gemeente Den Haag over de jaarlijkse activiteiten en financiële uitgaven. Onze vrijwilligersgroep zou  middels een jaarvergadering de mogelijkheid hebben om aan de hand van het verslag hun vragen en opmerkingen te plaatsen, maar op de geplande datum 7 april was deze bijeenkomst niet mogelijk.

Het jaarverslag is tevens naar alle donateurs toegezonden zodat ook zij op de hoogte blijven van het wel en wee van onze Stichting Oud Loosduinen. Zonder hun financiële bijdragen kan ons museum niet draaien.
Voor deze donateurs zou er een bijeenkomst zijn op 24 april a.s. Deze moet jammer genoeg vervallen.

Een aantal geplande activiteiten waaraan we aandacht zouden besteden aan het landelijk jaarthema: “75 jaar BEVRIJDING” kunnen momenteel NIET doorgaan.
o.a. het boek; “Verplicht in Duitsland”, geschreven door stadsdeelbewoner Theo van Daalhoff. zal in een later stadium middels een lezing worden gepresenteerd.

 

Hopelijk kunnen we deze moeilijke periode spoedig GEZOND  weer achter ons laten. Sterkte gewenst in deze tijd.