Kwartaalbrief januari 2020

 

Met nieuws van het Loosduins Museum voor donateurs en belangstellenden

De tentoonstelling: ‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’  is redelijk goed bezocht t/m 21 december.  Het was wel een tentoonstelling voor ‘oud’ inwoners van Loosduinen want soms wist men niet waar bepaalde plekjes waren.

Maar…… bv. Leuk om te zien was de bebouwing op Kijkduin. Ook erg interessant was om te lezen wat er op de ansichten werd geschreven.

In 1876 vroeg Alexander G. Bell pas patent aan op de telefoon dus een kaartje of brief was ca. 1900 het communicatiemiddel, aangezien het bezit van een telefoon nog zeldzaam was.

De stadsdeel directeur Harm Benthem nam op 14 oktober afscheid van Loosduinen en werkt nu in het stadsdeel  Escamp als directeur.

We leverden, aan het Westlandsmuseum, een aantal prachtige verhalen aan over de bedevaarten vanuit Loosduinen.  In genoemd museum is er een tentoonstelling te bewonderen  t/m 16 februari 2020 over dit onderwerp.

Tussen 6 en 10 november was er erg veel op muzikaal gebied tijdens de “Loosduinen gaat los” dagen. Op het Loosduinse Hoofdplein  en het A. Diepenbrockhof in Waldeck werden deze dagen geopend door de nieuwe stadsdeeldirecteur  Mustapha el Boumeshouli en een percussiegroep die tot ver in de omtrek haar geluid liet horen. Peuters zongen in het verzorgingshuis en op zaterdag was er bij de molen en het museum muziek van de groep, “On the Jazz”.Ook Kunst naar Kracht, wat haar 100 jarig bestaan vierde, liet hier en daar van zich horen.

Gewoontegetrouw werd de Sint en zijn gevolg in Loosduinen weer binnengevaren met de boot van het museum, getrokken door motorboot  de Emmaly.

Met het Dickens- festival wat op 21 december rondom het historisch centrum de Abdijkerk, de molen en het museum plaatsvond, werd dit jaar 2019 afgesloten.

Intussen is er hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling:

OORLOGSTIJD in LOOSDUINEN’ .

Deze zal gaan over de WO II 1940-1945. Vele onderwerpen worden belicht.  Een prachtige zeer uitgebreide collectie zal na de opening op 18 januari 2020 te bewonderen zijn.

 

Alle lezers van deze kwartaal brieven hopen we dit jaar 2020 weer in het museum te ontmoeten.
U bent van harte welkom op iedere zaterdag- en elke eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur.

HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN GOED en GEZOND 2020 toe!

 

Museum  de Korenschuur is elke zaterdag en de eerste zondagmiddag van de maand te bezoeken tussen 13.00-17.00 uur.

Wilt u meer over uw voorgeslacht te weten komen?

Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00-17.00 uur staan de medewerkers van de werkgroep genealogie klaar om u te helpen zoeken in duizenden bronnen.

 

VAN HARTE WELKOM IN ONS LOOSDUINS MUSEUM

 

Margaretha van Hennebergweg 2A, 2552 BA Den Haag