Links

Wilt u nog meer weten over (de geschiedenis van) Loosduinen, Den Haag en Zuid-Holland? Via onderstaande links vindt u interessante informatie.

Burgerlijke Stand Akten van Loosduinen
Tegenwoordig is Loosduinen een woonwijk van Den Haag. Alle akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Loosduinen (voor zover deze volgens de wet openbaar mogen zijn) zijn op internet te raadplegen. Wilt u iets opzoeken, klik dan op onderstaande afbeelding en kies voor ‘Burgerlijke Stand Online’ (v/h Virtuele Studiezaal).

haags gemeentearchief

Molen “de Korenaer”
De molen “De Korenaer” ook genoemd “Molen Prins Maurits” is in 1721 gebouwd en staat aan de Margaretha van Hennebergweg 2a naast het “Loosduins Museum”

Westlands Museum
Heel wat Loosduinse families hebben hun roots in het Westland liggen. Wilt u meer informatie over de Westlandse geschiedenis of Westlandse genealogische informatie, klikt u dan op onderstaande afbeelding.

 

Westlands Museum

De geschiedenis van het bus en treivervoer in het Westland

 

 

 

Rondvaartbedrijf De Gantel
De rondvaarten vanaf het museum organiseren we in samenwerking met De Gantel.

De Sonnehoeck
Wilt u meer weten over de historische Druivenkwekerij Sonnehoeck? Onze zomer rondvaart naar deze oase van rust in het bedrijvige Westland organiseren we samen met De Gantel en Sonnehoeck. Het is de enige kwekerij in Nederland en wellicht zelfs in Europa met de status van rijksmonument. De tijd op Sonnehoeck lijkt al ruim honderd jaar stil te staan.

Streek Promotie Westland
Voor de oude gemeenten van de regio Westland, die tegenwoordig één gemeente Westland zijn, wordt online promotie gemaakt. Loosduinen behoorde vroeger ook gedeeltelijk onder het Westland, reden waarom ons museum een link op de website kreeg.

Streekpromotie Westland

Historische Studiegroep Ockenburg
De studiegroep behandelt de geschiedenis van het gebied van de Romeinen tot en met WOII.

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen vormt een brug tussen de vrede in Nederland en de gebeurtenissen gedurende de tweede wereldoorlog (1940-1945). Wilt u meer informatie over het werk van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen weten, klikt u dan op het logo.

Atlantikwall museum

Erfgoedhuis Zuid-Holland
Alle monumenten en oude gebouwen die voor de historie van Nederland van belang zijn en voor Zuid-Holland in het bijzonder, kunnen voor het nageslacht behouden worden door de inzet van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ook ondersteunen zij organisaties zoals het Loosduins Museum die het lokale en het nationale erfgoed beheren. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Zuid-Holland. Wilt u meer weten, klikt u dan hier of kijkt u naar onderstaande film over erfgoedlijnen in de Provincie.


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team