Vertraging in toezending van het jaarverslag en het jaarprogramma

Geachte donateur, medewerker, vrijwilligers

 

Door omstandigheden zijn wij erg laat met het versturen van ons jaarverslag en het jaarprogramma. Door allerlei omstandigheden is bij de productie enige vertraging opgetreden en hiervoor bied ik, namens het bestuur ,onze welgemeende excuses aan.

Indien u nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot de bestuurssecretaris.

 

Met vriendelijke groet

Pjer Wijsman

Voorzitter